приземје

кон О.У. "Блаже Конески"
кон објект Елена Лука