Порта Инженеринг Груп е сертифицирана компанија од градежниот сектор-високоградба, основана 2015 година.

Обезбедување на сигурни, квалитетни, економични и функционални објекти е нашата  визија за вашиот дом. Затоа во своето работење компанијата ги применува стандардите  за квалитет, за зашитита на животната средина и најновите европски стандарди и иновации за современо домување.

Примарно сме ориентирани кон безбедноста на објектите, нивната енергетска ефикасност, квалитетот на градежните материјали и вградената опрема вклучувајќи ги притоа функционалноста и  естетските нормативи како појдовна точка во процесот на создавање.

Спој на егзактност и креативност е нашата премиса.

Унија на стабилноста, фунционалноста и високи естетските вредности се нашата мотивациона и движечка сила при креирањето.

Посветено и континуирано работиме кон подигање на критериумите за обезбедување на функционално и  квалитетно живеење во чекор со новите концепти и технологии на изградба, како  и современите трендови и новитети во градежништвото.

Со исклучителното професионално искуство се трудиме да создаваме современи, просторно-естетски објекти, кои со своите архитектонски и конструктивни решенија интегрирани со средината ќе бидат репрезенти за најсовремените  трендови во градежништвото.

Во таа насока, во нашите објекти вградуваме градежни материјали со одлични термички, акустични и хидроизолациски својства  од лиценцирани произведувачи и градиме енергетско ефикасни објекти  за  заштеда на енергија и намалување на негативните влијанија врз животната средина, што воедно е и наша општествена одговорност.

 

 

Подолу може да ги најдете условите од НЛБ Банка и Комерцијална Банка со цел да Ви овозможиме поволни станбени кредити со најповолни камати.Може да го контактирате нашиот тим за продажба или да ја контактирате банката која ја преферирате за дополнителни информации и помош во изборот на опцијата за финансирање која Вие ја сметате за најсоодветна.

Start typing and press Enter to search